Informacje

Konkurs o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego

 

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego.

Kapituła konkursu organizowanego przez krakowski oddział PTNP na prace z dyscypliny nauki o polityce i administracji w składzie: prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński (przewodniczący); prof. dr hab. Andrzej Mania; dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ; dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP; dr Franciszek Czech, przyznaje nagrody w dwóch kategoriach:

a) monografia

b) artykuł naukowy.

Termin zgłaszania publikacji ogłoszonych w roku 2019 (!) upływa z dniem 30 czerwca 2020 roku.

Adres, na który należy składać prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym to:

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

PTNP Kraków, ul. Jabłonowskich 5

31-114 Kraków

z dopiskiem KONKURS PTNP

Szczegóły konkursu (regulamin) oraz formularz zgłoszenia:

Konkurs PTNP-Kraków formularz zgłoszeniowy Regulamin konkursu PTNP-Kraków-2020nowy


 

Wyniki wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTNP oddział w Krakowie na kadencję 2020-2022. 

Wybory-2019-wyniki

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTNP oddział w Krakowie za okres od grudnia 2016 do grudnia 2019 roku.

Wybory-2019-absolutorium

Protokół z zebrania wyborczego PTNP oddział w Krakowie do władz oddziału na kadencję 2020-2022

Wybory-2019-protokół

 

Informacja o przyznaniu nagrody im. prof. Michała Cezarego Rostworowskiego

Kapituła konkursu organizowanego przez krakowski oddział PTNP na pracę z dyscypliny nauki o polityce i administracji uprzejmie informuje, że za rok 2018 przyznała ex aequo pierwsze miejsca następującym publikacjom:

dr hab Marek Świstak, Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna. Wobec potrzeby optymalizacji publicznego działania, Wydawnictwo UJ, ss. 345.

dr Adam Kirpsza, How to Win the Brussels Game? Explaining the European Parliament’s Success in Co-Decision, „World Political Science”, vol. 14 no. 1, s. 123-144.

Jednocześnie Kapituła Nagrody przyznała dwa wyróżnienia za publikacje:

prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik, dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ, „Partie polityczne przedsiębiorców” – nowy model partii, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2017, t. 55, s. 108-129;

dr hab Piotr Kimla, prof. UJ, Political Realism. Theory and Practice, Wydawnictwo AT, ss. 199

Wszystkim nagrodzonym Autorkom i Autorom serdecznie gratulujemy!

 


Informacja o Walnym Zjeździe PTNP

W dniu 10 października 2019 roku w Warszawie delegaci oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych wzięli udział w walnym zjeździe Towarzystwa. Oddział krakowski reprezentowali (w kolejności alfabetycznej): dr Franciszek Czech, dr Marcin Grabowski, dr Renata Król-Mazur, dr Anna Jach, dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP, prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas, dr Łukasz Stach, dr hab. Marek Świstak, prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński, dr Małgorzata Winiarska-Brodowska.

Walny Zjazd wybrał na prezesa Towarzystwa dotychczasowego w osobie prof. dra hab. Arkadiusza Żukowskiego. Miło nam poinformować, że członkiem Zarządu Głównego została wybrana prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas jako vice-prezes, do komisji rewizyjnej wybrano natomiast dr Annę Jach jako vice-przewodniczącą.

Członkowie naszego oddziału:

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

Prof. dr hab. Andrzej Zięba

zostali na wniosek naszego oddziału członkami honorowymi PTNP.

Dodatkowo, stosownie do wniosku zgłoszonego przez prezesa oddziału krakowskiego PTNP, prof. dr hab. Jana W. Tkaczyńskiego, emerytowani członkowie PTNP zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania składki członkowskiej PTNP