Informacje

UWAGA! Konkurs o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego, V edycja

 

Szanowni Państwo! Członkowie krakowskiego Oddziału PTNP!

 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego.

 

Szczegóły konkursu:

 

Termin zgłaszania publikacji upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

 

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Oddziału

 

 

21 listopada, w ramach projektu Polimpact – społeczne znaczenie i wpływ Politologii”, miało miejsce spotkanie z Profesor Dianne Pinderhughes z University of Notre Dame (będącą także prezydentem International Political Science Associaction) zatytułowane:

Is There A Future for Political Science? Reflecting on How to Turn It Inside Out, Upside Down, and/or Maybe into an Exciting Field

Całe spotkanie do obejrzenia na: https://youtu.be/fK0s8fzjPuM

 

3 listopada 2022 roku, w ramach „Polimpact – społeczne znaczenie i wpływ Politologii” miało miejsce spotkanie z Profesorem Janem Zielonką z University of Oxford na temat:

Nauki polityczne i polityka nauki

Profesor Jan Zielonka jest politologiem i prawnikiem, pracownikiem Uniwersytetu Oksfordzkiego; specjalizuje się w studiach europejskich, a zwłaszcza w badaniach nad europejską polityką i społeczeństwem, integracją europejską i funkcjonowaniem Unii Europejskiej, zajmuje się również problematyką związaną z teorią demokracji; jest autorem m.in. takich publikacji, jak: Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie (2018), Koniec Unii Europejskiej? (2014), Europa jako imperium (2007).

Całość spotkania do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=8OhrunEzVlE

 

 

 

Konkurs o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego – wyniki

Informujemy, że  Kapituła Nagrody im. prof. Michała Cezarego Rostworowskiego przyznała za rok 2021 nagrody autorom następujących publikacji:

– w kategorii MONOGRAFIA nagrodę uzyskał Pan dr hab. Rafał Klepka za książkę Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2021 roku.
– w kategorii ARTYKUŁ nagrodę uzyskał Pan dr Adam Kirpsza za publikację Time is of the essence: Explaining the duration of European Union lawmaking under the co-decision procedure opublikowaną w “International Political Science Review” 43(4), s. 564-579.

Kapituła  nie kierowała się liczbą punktów z jakiejkolwiek listy wydawnictw i czasopism, lecz, zgodnie z Regulaminem Nagrody, brała pod uwagę oryginalność i doniosłość koncepcji teoretycznych oraz badań empirycznych w zakresie dyscypliny nauki o polityce i administracji.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

WYBORY

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 marca 2022 roku zostały przeprowadzone

wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału krakowskiego PTNP

na kadencję 2022-2024

 

W ich wyniku prezesem Oddziału wybrano

dr hab. Franciszka Czecha

 

    Do nowego Zarządu wybrano natomiast

dr hab. Magdalenę Mikołajczyk

dr hab. Renatę Król-Mazur

dr Piotra Obacza

dr Łukasza Stacha

dr Małgorzatę Winiarską-Brodowską

 

W wyniku ww. wyborów w nowej Komisji Rewizyjnej znaleźli się:

dr hab. Marcin Grabowski

dr  hab. Anna Jach

dr Paweł Ścigaj

 

Protokół z zebrania wyborczego:
—————————————————————————————————————————————————————————————–
Apel
——————————————————————————————————————————————————————————————
Konkurs o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego
Szanowni Państwo,
Członkowie krakowskiego Oddziału PTNP,
uprzejmie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego.
Szczegóły konkursu:
Termin zgłaszania publikacji upływa z dniem 30 czerwca 2021 roku.
Z wyrazami szacunku,
Zarząd Oddziału

 


 

Wyniki Konkursu o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego

2020-rozstrzygnięcie konkursu

 

Konkurs o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego

 

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego.

Kapituła konkursu organizowanego przez krakowski oddział PTNP na prace z dyscypliny nauki o polityce i administracji w składzie: prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński (przewodniczący); prof. dr hab. Andrzej Mania; dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ; dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP; dr Franciszek Czech, przyznaje nagrody w dwóch kategoriach:

a) monografia

b) artykuł naukowy.

Termin zgłaszania publikacji ogłoszonych w roku 2019 (!) upływa z dniem 30 czerwca 2020 roku.

Adres, na który należy składać prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym to:

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

PTNP Kraków, ul. Jabłonowskich 5

31-114 Kraków

z dopiskiem KONKURS PTNP

Szczegóły konkursu (regulamin) oraz formularz zgłoszenia:

Konkurs PTNP-Kraków formularz zgłoszeniowy Regulamin konkursu PTNP-Kraków-2020nowy


 

Wyniki wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTNP oddział w Krakowie na kadencję 2020-2022. 

Wybory-2019-wyniki

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTNP oddział w Krakowie za okres od grudnia 2016 do grudnia 2019 roku.

Wybory-2019-absolutorium

Protokół z zebrania wyborczego PTNP oddział w Krakowie do władz oddziału na kadencję 2020-2022

Wybory-2019-protokół

 

Informacja o przyznaniu nagrody im. prof. Michała Cezarego Rostworowskiego

Kapituła konkursu organizowanego przez krakowski oddział PTNP na pracę z dyscypliny nauki o polityce i administracji uprzejmie informuje, że za rok 2018 przyznała ex aequo pierwsze miejsca następującym publikacjom:

dr hab Marek Świstak, Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna. Wobec potrzeby optymalizacji publicznego działania, Wydawnictwo UJ, ss. 345.

dr Adam Kirpsza, How to Win the Brussels Game? Explaining the European Parliament’s Success in Co-Decision, „World Political Science”, vol. 14 no. 1, s. 123-144.

Jednocześnie Kapituła Nagrody przyznała dwa wyróżnienia za publikacje:

prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik, dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ, „Partie polityczne przedsiębiorców” – nowy model partii, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2017, t. 55, s. 108-129;

dr hab Piotr Kimla, prof. UJ, Political Realism. Theory and Practice, Wydawnictwo AT, ss. 199

Wszystkim nagrodzonym Autorkom i Autorom serdecznie gratulujemy!

 


Informacja o Walnym Zjeździe PTNP

W dniu 10 października 2019 roku w Warszawie delegaci oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych wzięli udział w walnym zjeździe Towarzystwa. Oddział krakowski reprezentowali (w kolejności alfabetycznej): dr Franciszek Czech, dr Marcin Grabowski, dr Renata Król-Mazur, dr Anna Jach, dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP, prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas, dr Łukasz Stach, dr hab. Marek Świstak, prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński, dr Małgorzata Winiarska-Brodowska.

Walny Zjazd wybrał na prezesa Towarzystwa dotychczasowego w osobie prof. dra hab. Arkadiusza Żukowskiego. Miło nam poinformować, że członkiem Zarządu Głównego została wybrana prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas jako vice-prezes, do komisji rewizyjnej wybrano natomiast dr Annę Jach jako vice-przewodniczącą.

Członkowie naszego oddziału:

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

Prof. dr hab. Andrzej Zięba

zostali na wniosek naszego oddziału członkami honorowymi PTNP.

Dodatkowo, stosownie do wniosku zgłoszonego przez prezesa oddziału krakowskiego PTNP, prof. dr hab. Jana W. Tkaczyńskiego, emerytowani członkowie PTNP zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania składki członkowskiej PTNP